Skip to content

Longfunctie voor huisartsen

Spirometrie

Spirografische longfunctiebepaling vindt plaats in verschillende huisartsenpraktijken door praktijkondersteuners.

Praktijkondersteuners kunnen bij het longfunctiecentrum terecht met vragen over spirometrieonderzoek, reversibiliteitsmeting, methacholine provocatietest, longfunctieapparatuur, richtlijnen spirometrie, referentiewaarden voor spirometrie en advies over aanschaf longfunctieapparatuur.

Mocht er geen spirometrie kunnen plaatsvinden in uw huisartsenpraktijk. Dan kunt u dit laten plaatsvinden in het Longfunctiecentum.

MonitAir

MonitAir is een gevalideerd en gecertificeerd homemonitoring voor COPD-patiënten. COPD-patiënten doen een zelftest die als app eenvoudig te gebruiken is op de smartphone of tablet. COPD-patiënten krijgen vragen over luchtwegklachten in combinatie met thuisspirometrie, zuurstofsaturatie, hartfrequentie en lichaamstemperatuur. Met deze gegevens herkent de app de longaanval in een vroeg stadium en zal de patiënt een persoonlijk behandeladvies geven.

Bij COPD-patiënten die de MonitAir app gebruiken, worden longaanvallen in een vroeg stadium herkend, hierdoor kan de ernst en de duur van een longaanval verminderd worden. De kwaliteit van leven zal verbeteren, complicaties worden voorkomen en de zorgkosten zullen verminderen.

Longfunctie voor sportarts en bedrijfsarts

Longfunctie op locatie

Longfunctieonderzoek kan plaatsvinden op locatie.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • Screening post-covid bij bedrijven.

Arbodiensten en bedrijven kunnen een afspraak maken voor plaatsing longfunctie apparatuur en het doen van longfunctieonderzoeken.

  • Voor sportartsen kunnen we op locatie spirometrie voor en na inspanning meten bij sporters met mogelijk inspanningsastma.
  • Longfunctieonderzoeken zoals reversibiliteit en/of methacholine provocatietest kunnen gedaan worden bij sporters met astma die deze longfunctieonderzoeken nodig hebben voor dispensatie aanvraag bij de dopingautoriteit